preloader

Smart View Việt Nam

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations
Smart View Việt Nam

Date

May 12, 2019

Client

Anh Hiếu LC

Categories

Development

Giới thiệu về doanh nghiệp

Smart View là tập thể các chuyên gia trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng và Khách hàng bí mật, giúp doanh nghiệp có cái nhìn khách quan, chính xác về chất lượng dịch vụ, quy trình kinh doanh, chất lượng nhân sự mà doanh nghiệp đang sở hữu bằng cách đi sâu vào từng điểm tiếp xúc của doanh nghiệp với khách hàng dưới góc nhìn của một khách hàng thực thụ.